Hiển thị tất cả 5 kết quả

- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-005


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.420.000
- 31%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-004


 • Mặt sàn: 800x400mm
 • Chịu tải: 80kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.670.000
- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-003


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.150.000
- 31%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-002


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

900.000
- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-001


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

820.000