Hiển thị 1–20 của 31 kết quả

- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-005


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.420.000

 • Chịu tải: 200-350kg
 • Loại xe: 2 trong 1
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

4.880.000

 • Chịu tải: 200-350kg
 • Loại xe: 2 trong 1
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

3.960.000

 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Chịu tải: 450kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

2.020.000

 • Mặt sàn: 780x480mm
 • Chịu tải: 200kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

1.370.000

 • Mặt sàn: 1000x400mm
 • Loại xe: 4 tầng
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Ống ABS

3.890.000

 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Loại xe: 3 tầng
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Ống ABS

3.600.000

 • Mặt sàn: 1000x600mm
 • Loại xe: 2 tầng
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Ống ABS

3.350.000

 • Mặt sàn: 700x500mm
 • Chịu tải: 200kg
 • Loại xe: 2 tầng
 • NSX: BHT

2.390.000

Xe Đẩy Hàng Thép

Xe đẩy hàng 2 bánh XBH-0225


 • Bánh xe: D200
 • Chịu tải: 150kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

850.000

Xe Đẩy Hàng Thép

Xe đẩy hàng 2 bánh XBH-0209A


 • Bánh xe: D250
 • Chịu tải: 400kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

1.700.000

Xe Đẩy Hàng Thép

Xe đẩy hàng 2 bánh XBH-0207B


 • Bánh xe: D200
 • Chịu tải: 300kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

1.380.000

 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Chịu tải: 300kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

1.430.000

 • Mặt sàn: 750x500mm
 • Chịu tải: 150kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

900.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1100x800mm
 • Chịu tải: 500kg
 • NSX: OEM

5.620.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 825x715mm
 • Chịu tải: 300kg
 • NSX: OEM

5.040.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 900x800mm
 • Chịu tải: 500kg
 • NSX: OEM

5.040.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1200x1000mm
 • Chịu tải: 800-1800kg
 • NSX: OEM

1.730.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1000x800mm
 • Chịu tải: 600-1500kg
 • NSX: OEM

1.340.000
- 12%

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 800x600mm
 • Chịu tải: 600-1200kg
 • NSX: OEM

880.000