Hiển thị 1–20 của 79 kết quả


 • Bánh xe: PU-D100
 • Mặt sàn: 680x470mm
 • Chịu tải: 150kg
 • NSX: OEM

720.000
- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-005


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.420.000

 • Xuất xứ: China
 • Bánh xe: D150
 • Chịu tải: 150-300kg
 • Vật liệu: Nhựa

5.760.000

 • Xuất xứ: China
 • Bánh xe: D125
 • Chịu tải: 150-300kg
 • Vật liệu: Nhựa

4.720.000

 • Chịu tải: 200-350kg
 • Loại xe: 2 trong 1
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

4.880.000

 • Chịu tải: 200-350kg
 • Loại xe: 2 trong 1
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

3.960.000

 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Chịu tải: 450kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

2.020.000

 • Mặt sàn: 780x480mm
 • Chịu tải: 200kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

1.370.000

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy hàng nhựa XBH-0136


 • Mặt sàn: 800x520mm
 • Chịu tải: 250kg
 • NSX: Nikawa
 • Vật liệu: Nhựa

4.810.000

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy hàng nhựa XBH-0135


 • Mặt sàn: 680x410mm
 • Chịu tải: 150kg
 • NSX: Nikawa
 • Vật liệu: Nhựa

2.480.000

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy hàng nhựa XBH-0134


 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 510x340mm
 • Chịu tải: 150kg
 • Vật liệu: Nhựa

1.070.000

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy hàng nhựa XBH-0133


 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 450x320mm
 • Chịu tải: 100kg
 • Vật liệu: Nhựa

1.130.000

 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 1190x520mm
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Nhựa

1.380.000

 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 1100x500mm
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Nhựa

1.520.000

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy 3 tầng XBH-0130


 • Xuất xứ: China
 • Bánh xe: D100
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Nhựa

1.440.000

 • Xuất xứ: China
 • Bánh xe: D100
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Nhựa

1.620.000

 • Xuất xứ: China
 • Bánh xe: D125
 • Chịu tải: 300kg
 • Vật liệu: Nhựa

4.390.000

 • Xuất xứ: China
 • Bánh xe: D125
 • Chịu tải: 300kg
 • Vật liệu: Nhựa

3.130.000

Xe Đẩy Có Động Cơ

Xe đẩy hàng chạy điện XBH-0244


 • Chịu tải: 1000kg
 • Loại xe: Chạy điện
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

Liên hệ

 • Chịu tải: 200kg
 • Loại xe: Chạy điện
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

Liên hệ