Hiển thị tất cả 5 kết quả


 • Mặt sàn: 1340x460mm
 • Loại xe: 4 tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

6.350.000

Xe Đẩy Hàng Inox

Xe để đồ vải XBH-0323


 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Chịu tải: 50kg
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

2.380.000

Xe Đẩy Hàng Inox

Xe để đồ vải XBH-0305C


 • Mặt sàn: 900x650mm
 • Chịu tải: 50kg
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

1.770.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 800x420mm
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

1.650.000

 • Bánh xe: Rubber D50
 • Mặt sàn: 1020x450mm
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

2.200.000