Hiển thị 1–20 của 22 kết quả

- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-005


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.420.000

 • Mặt sàn: 1340x460mm
 • Loại xe: 4 tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

6.350.000

Xe Đẩy Hàng Inox

Xe để đồ vải XBH-0323


 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Chịu tải: 50kg
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

2.380.000

Xe Đẩy Hàng Inox

Xe để đồ vải XBH-0305C


 • Mặt sàn: 900x650mm
 • Chịu tải: 50kg
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

1.770.000

 • Mặt sàn: 810x460mm
 • Loại xe: 2 tầng
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: SUS 304

Liên hệ

 • Mặt sàn: 700x480mm
 • Loại xe: 2 tầng
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: SUS 304

Liên hệ

 • Mặt sàn: 700x480mm
 • Loại xe: 2 tầng
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: SUS 201

Liên hệ

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1200x1000mm
 • Chịu tải: 800-1800kg
 • NSX: OEM

1.730.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1000x800mm
 • Chịu tải: 600-1500kg
 • NSX: OEM

1.340.000
- 12%

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 800x600mm
 • Chịu tải: 600-1200kg
 • NSX: OEM

880.000

 • Bánh xe: D50
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

7.440.000

 • Bánh xe: D50
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

6.870.000

 • Bánh xe: D50
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

3.160.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 800x420mm
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

1.650.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

1.520.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

1.700.000

 • Bánh xe: Rubber D50
 • Mặt sàn: 1020x450mm
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

2.200.000
- 30%

 • Bánh xe: Chịu tải
 • Chịu tải: 1000kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

6.580.000
- 31%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-004


 • Mặt sàn: 800x400mm
 • Chịu tải: 80kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.670.000
- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-003


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.150.000