Hiển thị tất cả 7 kết quả


 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1100x800mm
 • Chịu tải: 500kg
 • NSX: OEM

5.620.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 825x715mm
 • Chịu tải: 300kg
 • NSX: OEM

5.040.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 900x800mm
 • Chịu tải: 500kg
 • NSX: OEM

5.040.000
- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-001


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

820.000

 • Mặt sàn: 750x480mm
 • Chịu tải: 200kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

Liên hệ

 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Chịu tải: 400kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

2.500.000

 • Mặt sàn: 1500x1000mm
 • Chịu tải: 900kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

8.550.000