Hiển thị tất cả 6 kết quả


 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1100x800mm
 • Chịu tải: 500kg
 • NSX: OEM

5.620.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 825x715mm
 • Chịu tải: 300kg
 • NSX: OEM

5.040.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 900x800mm
 • Chịu tải: 500kg
 • NSX: OEM

5.040.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1200x1000mm
 • Chịu tải: 800-1800kg
 • NSX: OEM

1.730.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1000x800mm
 • Chịu tải: 600-1500kg
 • NSX: OEM

1.340.000
- 12%

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 800x600mm
 • Chịu tải: 600-1200kg
 • NSX: OEM

880.000