Hiển thị tất cả 10 kết quả

- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-005


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.420.000

 • Bánh xe: D50
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

7.440.000

 • Bánh xe: D50
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

6.870.000

 • Bánh xe: D50
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

3.160.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 800x420mm
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

1.650.000
- 30%

 • Bánh xe: Chịu tải
 • Chịu tải: 1000kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

6.580.000
- 31%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-004


 • Mặt sàn: 800x400mm
 • Chịu tải: 80kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.670.000
- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-003


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

1.150.000
- 31%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-002


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

900.000
- 30%

Xe Đẩy Dụng Cụ

Xe đẩy dụng cụ 3TT-001


 • Mặt sàn: 650x360mm
 • Chịu tải: 50kg/tầng
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

820.000

Xe đẩy dụng cụ là sản phẩm quen thuộc đối với những trung tâm sửa chữa thiết bị trên toàn quốc. Xe đẩy dụng cụ giúp tăng năng suất lao động và chuyên môn hóa quy trình làm việc cũng như giúp kỹ thuật viên cắt giảm thời gian di chuyển lấy đồ nghề trong quá trình sửa chữa thiết bị.
Xe đẩy dụng cụ (xe đựng đồ nghề) phù hớp với tất cả các xưởng từ to hay bé, có thể sử dụng lịch hoạt trong diện tích nhỏ.