Hiển thị tất cả 8 kết quả


 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1200x1000mm
 • Chịu tải: 800-1800kg
 • NSX: OEM

1.730.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 1000x800mm
 • Chịu tải: 600-1500kg
 • NSX: OEM

1.340.000
- 12%

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 800x600mm
 • Chịu tải: 600-1200kg
 • NSX: OEM

880.000

 • Bánh xe: D50
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

7.440.000

 • Bánh xe: D50
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

6.870.000

 • Bánh xe: D50
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: INOX

3.160.000

 • Bánh xe: Tùy chỉnh
 • Mặt sàn: 800x420mm
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: INOX

1.650.000
- 30%

 • Bánh xe: Chịu tải
 • Chịu tải: 1000kg
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Thép

6.580.000