Hiển thị tất cả 4 kết quả


 • Mặt sàn: 1000x400mm
 • Loại xe: 4 tầng
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Ống ABS

3.890.000

 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Loại xe: 3 tầng
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Ống ABS

3.600.000

 • Mặt sàn: 1000x600mm
 • Loại xe: 2 tầng
 • NSX: BHT
 • Vật liệu: Ống ABS

3.350.000

 • Mặt sàn: 700x500mm
 • Chịu tải: 200kg
 • Loại xe: 2 tầng
 • NSX: BHT

2.390.000