Hiển thị tất cả 8 kết quả

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy hàng nhựa XBH-0136


 • Mặt sàn: 800x520mm
 • Chịu tải: 250kg
 • NSX: Nikawa
 • Vật liệu: Nhựa

4.810.000

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy hàng nhựa XBH-0135


 • Mặt sàn: 680x410mm
 • Chịu tải: 150kg
 • NSX: Nikawa
 • Vật liệu: Nhựa

2.480.000

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy hàng nhựa XBH-0134


 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 510x340mm
 • Chịu tải: 150kg
 • Vật liệu: Nhựa

1.070.000

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy hàng nhựa XBH-0133


 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 450x320mm
 • Chịu tải: 100kg
 • Vật liệu: Nhựa

1.130.000

 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 1190x520mm
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Nhựa

1.380.000

 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 1100x500mm
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Nhựa

1.520.000

Xe Đẩy Hàng Nhựa

Xe đẩy 3 tầng XBH-0130


 • Xuất xứ: China
 • Bánh xe: D100
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Nhựa

1.440.000

 • Xuất xứ: China
 • Bánh xe: D100
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Nhựa

1.620.000