Hiển thị tất cả 17 kết quả


 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • Chịu tải: 100kg
 • Vật liệu: Thép

1.450.000

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép
 • Chiều cao: tùy chỉnh

94.000

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép
 • Chiều cao: 130mm

130.000

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • Chịu tải: 100-200kg
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

412.000

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • Chịu tải: 100-200kg
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

351.000

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • Chịu tải: 100-200kg
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

210.000

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • Chịu tải: 100-200kg
 • NSX: OEM
 • Vật liệu: Thép

Liên hệ

Xe Đẩy Hàng Thép

Xe đẩy kệ lưới XBH-0243


 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • Chịu tải: 100-200kg
 • Loại xe: nhiều tầng
 • Vật liệu: Thép

Liên hệ

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • Chịu tải: 100-200kg
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Thép

1.730.000

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • Chịu tải: 100-200kg
 • Loại xe: 2 tầng
 • Vật liệu: Thép

1.335.000

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • Chịu tải: 100-200kg
 • Loại xe: 2 tầng
 • Vật liệu: Thép

1.480.000

 • Mặt sàn: Tùy chỉnh
 • Chịu tải: 100-200kg
 • Loại xe: 3 tầng
 • Vật liệu: Thép

1.700.000

 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 730x480mm
 • Chịu tải: 150kg
 • Vật liệu: Thép

3.615.000

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh

Xe đẩy sàn thép BY-300


 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 940x630mm
 • Chịu tải: 300kg
 • Vật liệu: Thép

2.160.000

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh

Xe đẩy sàn thép XBH-0201C


 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Chịu tải: 200kg
 • Vật liệu: Thép

1.870.000

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh

Xe đẩy sàn thép XBH-0201A


 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 730x470mm
 • Chịu tải: 100kg
 • Vật liệu: Thép

1.200.000

 • Xuất xứ: China
 • Mặt sàn: 900x600mm
 • Chịu tải: 200kg
 • Vật liệu: Thép

2.100.000